Projekt pro MŠ a ZŠ

Ukázky videa z projektu pro MŠ a ZŠ

Video pro děti

Zkrácená ukázka prvního videa pro děti, které jsme natáčeli. Úspěch byl ohromný, ihned jsme dostali další práci na natáčení oslavy dne dětí. S MŠ Ludgeřovice i nadále spolupracujeme. Celý záznam videa pro děti trvá zhruba 10 – 12 minut. Na záznamu jsou i hry, při kterých dítě mluví s paní učitelkou, nebo se svými kamarády, zpívá, tančí nebo cvičí.

MŠ Proskovice

Obec Proskovice je nevelká, ale hezká a má velice aktivní vedení a zaměstnance ZŠ a MŠ, což se projevuje i ve studijních úspěších dětí. Pro děti z MŠ proskovice jsme natáčeli video alba a pro MŠ i ZŠ jsme natáčeli videa, která najdete na jejich webových stránkách. Byla to krásná práce a rádi se tam vracíme. 

DVD pro děti MŠ Tylova

Natáčení videa pro děti v MŠ Tylova Ostrava – Zábřeh proběhlo v květnu 2013. Jako vždy nás práce bavila, děti jsou skvělými partnery, jsou bezprostřední, mnohé mají skrytý herecký talent a rodiče tak mohou nahlédnout do jejich světa, když s nimi nejsou.  Většina dětí si nebude pamatovat na zážitky z mateřské školy až vyrostou a DVD album jim může tyto vzpomínky oživit. Je úžasné mít nejen fotku, ale vidět jak dítě mluví, chodí, hraje si, gesta a pohyby zůstanou často charakteristické po celý jejich život.