Ukázky videa pro ZUŠ

Bubenická show

Krátká ukázka z bubenické show, kterou pořádala ZUŠ Karolinka 6. února 2015. Roste tady spousta talentů.

ZUŠka ? ZUŠka !

Sestřih dokumentu z účasti žáků ze ZUŠ Vsetín na multižánrovém festivalu ZUŠka ? ZUŠka ! , který se konal 16. května 2014 ve Zlíně.

Absolventský koncert 2014

Ukázka z jednoho z absolventských koncertů 2014. Velice progresivně se v poslední době rozvíjí na ZUŠ Vsetín studium v oboru bicí nástroje. Nový pan učitel k sobě dokázal přitáhnout řadu talentů v tomto oboru.

LDO 2014

Ukázka z absolventského představení literárně dramatického oboru 2014. Ukázka je z představení nejstarších absolventů z nichž několik bude dále pokračovat  studiem na konzezvatoři.

ZUŠ Karolinka

Prezentační zkrácené video na web pro ZUŠ Karolinka zpracované u příležitosti 20. výročí založení školy. V souvislosti s tímto jubileem proběhla řada kulturních akcí, na kterých se tato ZUŠ prezentovala. Video služí i jako pozvánka pro nové zájemce o vzdělání v mnoha uměleckých oborech.

Vánoční koncert

Velmi poetické natáčení vánočního koncertu, krásné dekorace, slavnostní nálada a hlavně šikovní malí muzikanti.