Kulturní a sportovní akce

Pořídíme záznam  koncertů, představení, soutěží a absolventských představení pro ZUŠ, vernisáží, sportovních utkání a soutěží.